• banner
  • banner
  • banner

Trwy drin y gadwyn ddiwydiannol gyfan o gerbydau trydan dros y blynyddoedd, mae'r holl gysylltiadau wedi aeddfedu'n raddol.Mae cynhyrchion cerbydau ynni newydd cyfoethog ac amrywiol yn parhau i ateb galw'r farchnad, ac mae'r amgylchedd defnydd yn cael ei optimeiddio a'i wella'n raddol.Mae cerbydau trydan yn cael eu cydnabod fwyfwy gan ddefnyddwyr. Felly beth yw manteision ac anfanteision cerbydau trydan pur?

Raysince Model diweddarafcar trydan cyflymgyda chyflymder 100km yr awr.

1 

o geir trydan.Er bod y cryfder wedi'i leihau, gallant hefyd gael rhai buddion.Er enghraifft, o ran trethi a ffioedd, mae'r gostyngiad neu'r eithriad yn gefnogaeth wych i'r bobl.
Mae cerbydau trydan yn cael eu gyrru gan fatris pŵer a moduron.Pan fyddant yn gweithio, ni fyddant yn achosi nwy gwastraff a llygredd gwacáu.Gellir dweud ei fod bron yn “ddim llygredd”
Nid yw cerbydau trydan sŵn isel yn gwneud sŵn fel cerbydau trawsyrru, ac mae'r sŵn a achosir ganddynt bron yn ddibwys.
AnfanteisionCar Trydan

Oherwydd mai ychydig o bobl sy'n defnyddio car trydan, bydd cost atgyweirio cerbydau trydan yn gymharol uchel.Unwaith y bydd unrhyw broblem, mae angen ei chynnal ar unwaith.

Amrediad teithio byr: mae gan y mwyafrif o geir trydan ynni ystod o tua 150-200km.Yn ogystal â'r tywydd, amodau ffyrdd, batris a ffactorau eraill, mae'r amrediad gwirioneddol tua 150-180 km.Mae angen i chi gynllunio'ch llwybr cyn i chi yrru allan, neu dylech wirio cynhwysedd y batri a gwefru'r car trydan yn amserol.Efallai y bydd hynny'n drafferthus i rai perchnogion ceir Trydan
2
Beth bynnag, Chinamae ceir trydan yn duedd.Credir y bydd y dechnoleg cerbydau trydan yn fwy aeddfed a sefydlog yn y dyfodol agos.


Amser post: Rhag-27-2021